„Inowrocław – Miasto na soli”

„Miasto na soli”, która jest wydobywana z lokalnych złóż już od 2 tysięcy lat. Stolica Kujaw Zachodnich posiada wielowiekową historię, której ślady spotkać można w każdym zakątku Inowrocławia. Historia grodu sięga XII stulecia, choć przywilej lokacyjny oparty na prawie magdeburskim wydał w 1237 roku książę Kazimierz Konradowic. Inowrocławski zamek był, najprawdopodobniej, miejscem narodzin Władysława Łokietka. Począwszy od XIV stulecia, aż do okresu rozbiorów miasto pozostawało stolicą województwa inowrocławskiego.

Nową kartą w historii Inowrocławia stało się założenie w 1875 roku uzdrowiska, które bazowało na wyjątkowych właściwościach lokalnej solanki. Powstała w zachodniej części miasta dzielnica zdrojowa do dziś zachwyca swoją architekturą okazałych willi i reprezentacyjnych kamienic.

Od końca XIX stulecia, pomimo rozwoju przemysłu, usług oraz szkolnictwa, to właśnie uzdrowiskowa funkcja miasta stała się jego najważniejszą i najbardziej rozpoznawalną marką. Perłą uzdrowiska jest Park Solankowy z tężnią solankową, kompleksem rekreacyjno-wypoczynkowym, a także licznymi wydarzeniami kulturalnymi mającymi miejsce w muszli koncertowej, ogrodach zapachowych, czy też pijalni wód mineralnych, w której króluje „Inowrocławianka Kujawska”.